All News

WACANA PERSEDIAAN KERJAYA SEBAGAI PENGAMAL UNDANG-UNDANG

green harvest

UUM ONLINE: Lebih 120 pelajar tahun akhir Pusat Pengajian Undang-undang Universiti Utara Malaysia (UUM) menyertai wacana perkongsian berkaitan persediaan kerjaya sebagai pengamal undang-undang (law career path) yang dianjurkan secara bersama oleh Pusat Pengajian Undang-undang (SoL) dan Jabatan Peguam Negara (AGC).

Penolong Naib Canselor UUM College of Law, Government and International Studies (COLGIS) UUM, Prof. Dr. Nuarrual Hilal Md Dahlan yang merasmikan Program Green Harvest @AGC ini berkata, penganjuran seperti ini penting dalam pembangunan pusat pengajian ini.

Moga wacana ini dapat membentuk graduan yang berketerampilan dan menepati kehendak industri dan masyarakat.

“Perkongsian bersama Ketua Bahagian Pendakwaan, AGC Dato’ Nik Suhaimi Nik Sulaiman dan mahasiswa tahun akhir undang-undang ini pastinya lebih menarik kerana dapat berkongsi pendekatan unik dan tersendiri yang menitikberatkan persediaan graduan dari segi mental, sahsiah dan kemahiran yang bersesuaian tanpa mengenepikan kehendak sosial, ekonomi dan politik negara masa kini,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Dekan SoL, Prof. Madya Dr. Yusramizza Md Isa @ Yusuff dalam ucapan aluannya yakin kerjasama antara pusat pengajian dengan AGC ini dapat diteruskan pada masa akan datang.

“Peluang sebegini amatlah penting untuk pelajar menghayati dan memahami secara dekat dengan kerjaya sebagai pengamal undang-undang nanti,” ujar beliau lagi.

Sehingga kini, SoL telah melahirkan 1,058 alumni undang-undang manakala pelajar sedia ada seramai 530 orang.