LIST OF RESEARCH

BIL TAJUK GERAN DANA STATUS KEAHLIAN NAMA
1 KAJIAN AWALAN MENGENAI KESEDARAN PENGGUNA BERHUBUNG DENGAN HAK-HAK MEREKA DI SISI UNDANG-UNDANG Fakulti Dana Universiti Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
2 KAJIAN AWALAN MENGENAI KESEDARAN PENGGUNA BERHUBUNG DENGAN HAK-HAK MEREKA DI SISI UNDANG-UNDANG Fakulti Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
3 PENILAIAN PRESTASI KEWANGAN PENGUASA-PENGUASA TEMPATAN DI KEDAH. KAJIAN KES DI KOTA SETAR DAN KUBANG PASU Fakulti Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
4 JUDICIAL DECISIONS IN THE ISSUE OF PROFESIONAL NEGLIGENCE IN MALAYSIA Fakulti Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
5 A CRITICAL AND COMPARATIVE STUDY OF INSIDER DEELING REGULATION ON THE UK AND MALAYSIA Ph.D Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
6 A COMPARATIVE STUDY OF THE MALAYSIAN AND ENGLISH CONTRACT LAW ON GENUINE CONSENT Ph.D Dana Universiti Ketua Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
7 PEMBUKTIAN KEWUJUDAN NIAT DALAM PERJANJIAN. KAJIAN KE ATAS KEPUTUSAN YANG DIBUAT OLEH MAHKAMAH Fakulti Dana Universiti Ketua Roos Niza binti Mohd. Shariff
8 KAJIAN AWALAN MENGENAI KESEDARAN PEKERJA TERHADAP HAK DAN FAEDAH MEREKA DI BAWAH UNDANG BURUH: KAJIAN KE ATAS PEKERJA KILANG DI KAW PER'TRIAN MERGONG Fakulti Dana Universiti Ahli Azlin Namili Bt Mohd Ali @ Ramli
9 KAJIAN AWALAN MENGENAI KESEDARAN PEKERJA TERHADAP HAK DAN FAEDAH MEREKA DI BAWAH UNDANG BURUH: KAJIAN KE ATAS PEKERJA KILANG DI KAW PER'TRIAN MERGONG Fakulti Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
10 PERUNTUKAN MAJIKAN TERHADAP GARIS PANDUAN BERHUBUNG PEMBERHENTIAN PEKERJA: KAJIAN DI NEGERI KEDAH/PERLIS Fakulti Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
11 DOKTRIN PENGASINGAN KUASA: KAJIAN TERHADAP PEMAKAIAN DOKTRIN DI DALAM FASAL 125 (3) (4) DAN (5) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
12 APLIKASI DOKTRIN PEMATUHAN KETAT DAN PRINSIP AUTONOMI DALAM SURAT-SURAT KREDIT: SATU KAJIAN KE ATAS BANK-BANK PERDAGANGAN DI MALAYSIA Fakulti Dana Universiti Ahli Khuzaimah Bt Mat Salleh
13 JENAYAH KORPORAT DI BAWAH AKTA SYARIKAT 1965: TINJAUAN KE ATAS PENGARAH-PENGARAH SYARIKAT. KAJIAN TERHADAP SYARIKAT-SYARIKAT DI ALOR SETAR Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Aspalella Bt A. Rahman
14 JENAYAH KORPORAT DI BAWAH AKTA SYARIKAT 1965: TINJAUAN KE ATAS PENGARAH-PENGARAH SYARIKAT. KAJIAN TERHADAP SYARIKAT-SYARIKAT DI ALOR SETAR Fakulti Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
15 SEJAUH MANA KUALITI BARANG MEMENUHI KEHENDAK AKTA JUALAN BARANG 1957. KAJIAN PADA PEMBELI-PEMBELI KERETA TERPAKAI DI ALOR SETAR Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
16 PEMATUHAN PERATURAN-PERATURAN (REGULATORY COMPLIANCE) INDUSTRI SEKURITI DI MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
17 PEMATUHAN PERATURAN-PERATURAN (REGULATORY COMPLIANCE) INDUSTRI SEKURITI DI MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
18 PEMATUHAN PERATURAN-PERATURAN (REGULATORY COMPLIANCE) INDUSTRI SEKURITI DI MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
19 PEMBIAYAAN BANK KEPADA PERNIAGAAN KECIL: KAJIAN EMPIRIKAL TERHADAP USAHAWAN-USAHAWAN WANITA DI MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
20 PEMAKAIAN SIASATAN DALAMAN DALAM PROSES PEMECATAN PEKERJA Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Khadijah binti Mohamed
21 PERMASALAHAN CETAK ROMPAK CAKERA OPTIK HASIL KARYA FILEM DAN MUZIK DARI PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG HARTA INTELEK Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
22 HOUSING DEVELOPMENT ACT 1966:A REVISIT ON SECTION 5 AND 6 Fakulti Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
23 PERMASALAHAN PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG MUAMALAH YANG DIBICARAKAN DI MAKAMAH SIVIL Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
24 KETERANGAN ELEKTRONIK - KEBOLEHTERIMAAN DI DALAM KES - KES JENAYAH DI MALAYSIA Fakulti Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
25 KESEDARAN PELAJAR-PELAJAR UUM TERHADAP PERUNTUKAN-PERUNTUKAN BERKAITAN KEBEBASAN ASASI DI BAWAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
26 KESEDARAN PELAJAR-PELAJAR UUM TERHADAP PERUNTUKAN-PERUNTUKAN BERKAITAN KEBEBASAN ASASI DI BAWAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
27 PERBANDINGAN DARI SUDUT UNDANG - UNDANG TERHADAP INSURANS KONVENSIONAL DAN TAKAFUL (ISLAMIC INSURANCE) Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Marina Bt Hj Hashim
28 PERBANDINGAN DARI SUDUT UNDANG - UNDANG TERHADAP INSURANS KONVENSIONAL DAN TAKAFUL (ISLAMIC INSURANCE) Fakulti Dana Universiti Ahli Dr. Rohizan bt. Halim
29 ISU - ISU PERUNDANGAN MENGENAI PERLANGGARAN PATEN DI MALAYSIA Fakulti Dana Universiti Ahli Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
30 ISU - ISU PERUNDANGAN MENGENAI PERLANGGARAN PATEN DI MALAYSIA Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Khadijah binti Mohamed
31 PANDANGAN MAJIKAN TERHADAP KONTRAK PERKHIDMATAN PEMBANTU RUMAH ASING (PRA) Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
32 PANDANGAN MAJIKAN TERHADAP KONTRAK PERKHIDMATAN PEMBANTU RUMAH ASING (PRA) Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Khadijah binti Mohamed
33 TAHAP PENGETAHUAN PELAJAR UUM TERHADAP PERUNTUKAN-PERUNTUKAN BERKAITAN PERATURAN DAN DISIPLIN DIBAWAH UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN UNIVERSITI Fakulti Dana Universiti Ketua Fariza binti Romli
34 GELAGAT ETIKA DI KALANGAN PENGURUSAN ATASAN SYARIKAT DI  ZON UTARA MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Yuhanif bt. Yusof
35 GELAGAT ETIKA DI KALANGAN PENGURUSAN ATASAN SYARIKAT DI  ZON UTARA MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
36 GELAGAT ETIKA DI KALANGAN PENGURUSAN ATASAN SYARIKAT DI  ZON UTARA MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
37 PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN ANJURAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN (KPUN)/MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Fariza binti Romli
38 PERUNDANGAN DI NEGERI KEDAH PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL HAMID SHAH(1882-1943) Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Yuhanif bt. Yusof
39 PERUNDANGAN DI NEGERI KEDAH PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL HAMID SHAH(1882-1943) Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
40 PERUNDANGAN DI NEGERI KEDAH PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL HAMID SHAH(1882-1943) Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
41 PERUNDANGAN DI NEGERI KEDAH PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL HAMID SHAH(1882-1943) Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
42 KAJIAN TERHADAP TAHAP PENGETAHUAN, AMALAN DAN SIKAP BERKAITAN ALAM SEKITAR DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH - KUBANG PASU Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
43 PANDANGAN EJENSI PEMBANTU RUMAH ASING TERHADAP KONTRAK PERKHIDMATAN PEMBANTU RUMAH ASING DI MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Mazita Binti Mohamed
44 PANDANGAN EJENSI PEMBANTU RUMAH ASING TERHADAP KONTRAK PERKHIDMATAN PEMBANTU RUMAH ASING DI MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
45 PANDANGAN EJENSI PEMBANTU RUMAH ASING TERHADAP KONTRAK PERKHIDMATAN PEMBANTU RUMAH ASING DI MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Khadijah binti Mohamed
46 A STUDY ON THE CONCEPT OF ISLAMIC BANKING LEGAL SYSTEM IN MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
47 A STUDY ON THE CONCEPT OF ISLAMIC BANKING LEGAL SYSTEM IN MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
48 A STUDY ON THE CONCEPT OF ISLAMIC BANKING LEGAL SYSTEM IN MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
49 A STUDY ON THE CONCEPT OF ISLAMIC BANKING LEGAL SYSTEM IN MALAYSIA Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
50 AWARENESS ON CONSUMERS ABOUT BIOTECHNOLOGY (GENETIC MODIFIED) PRODUCTS: PRELIMINARY STUDY IN KOTA SETAR Fakulti Dana Universiti Ketua Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
51 PERSEPSI GANGGUAN SEKSUAL DAN BUDAYA TINGKAH LAKU DEVIAN DI SEKTOR AWAM Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
52 PANDANGAN PEKERJA TERHADAP PELUANG SAMA RATA DI TEMPAT KERJA Ph.D Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
53 PENUKARAN AGAMA KEPADA ISLAM: IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TERHADAP PERKAHWINAN Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Nor Azlina Binti Mohd Noor
54 PELAKSANAAN KERANGKA PERUNDANGAN PENZAHIRAN DALAM PASARAN PERINDUSTRIAN SEKURITIDI MALAYSIA: SATU KAJIAN TERHADAP PEMEGANG-PEMEGANG LESEN FRGS Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
55 "KAJIAN TERHADAP PERPADUAN ETNIK DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI" AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
56 MERGER BETWEEN CIMB AND SBB: A BLISSFUL MARRIAGE? (CASE STUDY) Kajian Kes Dana Universiti Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
57 MENANGANI JENAYAH PENGEDARAN DADAH BERBAHAYA DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG Fakulti Dana Universiti Ketua Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
58 HAK NAFKAH KANAK-KANAK DI BAWAH UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SYARIAH DI MALAYSIA. Fakulti Dana Universiti Ketua Noor 'Aza Binti Ahmad
59 JENAYAH SUMBANG MAHRAM DI MALAYSIA: TINJAUAN UNDANG-UNDANG TERHADAP DEFINISI DAN PEMBELAAN Fakulti Dana Universiti Ketua Anis Shuhaiza Binti Md Salleh
60 JURISDICTION OF SYARIAH COURT: SEPARATE LEGAL ENTITY UNDER ISLAMIC LAW Fakulti Dana Universiti Ketua Ahmad Nasyran Bin Azrae
61 PENGGUNAAN TEKNOLOGI DI DALAM PEMANGGILAN DAN PENGANJURAN MESYUARAT SYARIKAT Fakulti Dana Universiti Ketua Nor Hayati Binti Abdul Samat
62 APLIKASI PEMIKIRAN SAINTIFIK DALAM PENYELIDIKAN SYARIAH:SATU PENDEKATAN Kolej Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
63 MANAGING HUMAN RIGHTS Kajian Kes Dana Universiti Ahli Anis Shuhaiza Binti Md Salleh
64 MANAGING HUMAN RIGHTS Kajian Kes Dana Universiti Ahli Md Rejab Bin Md Desa
65 MANAGING HUMAN RIGHTS Kajian Kes Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
66 MANAGING HUMAN RIGHTS Kajian Kes Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
67 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER THE MALAYSIAN COMPANY'S LEGISLATION Kajian Kes Dana Universiti Ketua Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
68 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER THE MALAYSIAN COMPANY'S LEGISLATION Kajian Kes Dana Universiti Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
69 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER THE MALAYSIAN COMPANY'S LEGISLATION Kajian Kes Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
70 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER THE MALAYSIAN COMPANY'S LEGISLATION Kajian Kes Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
71 ELEMEN-ELEMEN GHARAR DALAM PERJANJIAN BAY' AL-AJIL (BBA): SUATU KAJIAN KEARAH PENAMBAHBAIKAN Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
72 ELEMEN-ELEMEN GHARAR DALAM PERJANJIAN BAY' AL-AJIL (BBA): SUATU KAJIAN KEARAH PENAMBAHBAIKAN Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
73 ELEMEN-ELEMEN GHARAR DALAM PERJANJIAN BAY' AL-AJIL (BBA): SUATU KAJIAN KEARAH PENAMBAHBAIKAN Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
74 KAJIAN SOSIAL TERHADAP PENDATANG ASING TANPA IZIN (PATI) DI MALAYSIA Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
75 PENGURUSAN SUNGAI YANG SEMPURNA SEBAGAI KAEDAH MENGHALANG PENCEMARAN: PENILAIAN ASPEK PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG DAN PELAKSANAAN Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
76 PENGURUSAN SUNGAI YANG SEMPURNA SEBAGAI KAEDAH MENGHALANG PENCEMARAN: PENILAIAN ASPEK PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG DAN PELAKSANAAN Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
77 PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERILMU MELALUI INSTITUSI MASJID : KE ARAH PEMBINAAN MODUL PROGRAM TAFAQQUH BERSIFAT SEMASA FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
78 REHABILITATION OF ABANDONED HOUSING PROJECTS OF WOUND UP HOUSING DEVELOPER COMPANIES IN PENINSULAR MALAYSIA: A STUDY TOWARD IMPROVING THE INSOLVENCY LAWS FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
79 THE PROSCRIPTIVE LEGAL MEASURES IN UK'S E-COMMERCE TRANSACTION Kolej Dana Universiti Ketua Md Rejab Bin Md Desa
80 PROPOSAL TOWARDS SYARIAH COMPLAINT PRODUCT FOR THE STATUTORY STANDARD SALE AND PURCHASE AGGREEMENTS OF HOUSE IN PENINSULAR MALAYSIA Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
81 PANDANGAN MAJIKAN TERHADAP KURSUS PRAKTIKUM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ketua Mumtaj Bt Hassan
82 PANDANGAN MAJIKAN TERHADAP KURSUS PRAKTIKUM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
83 PANDANGAN MAJIKAN TERHADAP KURSUS PRAKTIKUM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
84 PANDANGAN MAJIKAN TERHADAP KURSUS PRAKTIKUM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
85 AN ANALYSIS OF THEORIES, OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF CORPORATE INSOLVENCY LAW Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
86 MAPPING INCIDENCE OF WRONG DOING IN GOVERNMENT PROCUREMENT: A STUDY ON TENDER PROCUREMENT PROCEDURES AND PROCESS Geran LEADS Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
87 PANDANGAN GURU-GURU DI MALAYSIA BERHUBUNG DENGAN HAK DAN PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MEREKA Geran LEADS Dana Universiti Ahli Kamini a/p Shanmugaiah
88 PANDANGAN GURU-GURU DI MALAYSIA BERHUBUNG DENGAN HAK DAN PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MEREKA Geran LEADS Dana Universiti Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
89 PANDANGAN GURU-GURU DI MALAYSIA BERHUBUNG DENGAN HAK DAN PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MEREKA Geran LEADS Dana Universiti Ahli Dr. Aspalella Bt A. Rahman
90 PANDANGAN GURU-GURU DI MALAYSIA BERHUBUNG DENGAN HAK DAN PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MEREKA Geran LEADS Dana Universiti Ahli Md Rejab Bin Md Desa
91 PANDANGAN GURU-GURU DI MALAYSIA BERHUBUNG DENGAN HAK DAN PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MEREKA Geran LEADS Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
92 ISU TANAH KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB) DI SINGAPURA: SUATU PANDANGAN SEJARAH UNDANG-UNDANG Geran LEADS Dana Universiti Ahli Dr. Ahmad Masum
93 ISU TANAH KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB) DI SINGAPURA: SUATU PANDANGAN SEJARAH UNDANG-UNDANG Geran LEADS Dana Universiti Ahli Mumtaj Bt Hassan
94 ISU TANAH KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB) DI SINGAPURA: SUATU PANDANGAN SEJARAH UNDANG-UNDANG Geran LEADS Dana Universiti Ahli Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
95 ISU TANAH KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB) DI SINGAPURA: SUATU PANDANGAN SEJARAH UNDANG-UNDANG Geran LEADS Dana Universiti Ahli Nor Hayati Binti Abdul Samat
96 ISU TANAH KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB) DI SINGAPURA: SUATU PANDANGAN SEJARAH UNDANG-UNDANG Geran LEADS Dana Universiti Ahli Siti Khadijah Binti Mohd Khair
97 ISU TANAH KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB) DI SINGAPURA: SUATU PANDANGAN SEJARAH UNDANG-UNDANG Geran LEADS Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
98 ISU TANAH KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB) DI SINGAPURA: SUATU PANDANGAN SEJARAH UNDANG-UNDANG Geran LEADS Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
99 SERVICE SUPPORT CENTRE AS A MODEL IN MANAGING STUDENT WITH DISABILITIES AT PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
100 PROGRAM DIPLOMA IN INTERNATIONAL BUSINESS (DIB) KOLEJ PROFESIONAL MARA AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
101 PROGRAM DIPLOMA IN INTERNATIONAL BUSINESS (DIB) KOLEJ PROFESIONAL MARA AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Ahmad Nasyran Bin Azrae
102 LEGAL ISSUES IN THE ALIENATION OF LANDS FOR HOUSING DEVELOPMENT PROJECTS IN PENINSULAR MALAYSIA: A CASE STUDY OF KEDAH DARUL AMAN PIBT Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
103 Discovering Malaysian Concept Of Human Dignity In Public/Political Speech ERGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
104 Investors Perspective On Legal Framework Of Civil Remedies And Investors Compensation Scheme In The Malaysian Capital Markets And Services. ERGS Dana Awam Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
105 Investors Perspective On Legal Framework Of Civil Remedies And Investors Compensation Scheme In The Malaysian Capital Markets And Services. ERGS Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
106 IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG SELECTED COMPANIES IN PENANG AND KEDAH: ANALYSING REGULATORY DEMAND OF CSR INITIATIVES Geran LEADS Dana Universiti Ahli Ahmad Mohsein bin Azmi
107 IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG SELECTED COMPANIES IN PENANG AND KEDAH: ANALYSING REGULATORY DEMAND OF CSR INITIATIVES Geran LEADS Dana Universiti Ahli Azlin Namili Bt Mohd Ali @ Ramli
108 IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG SELECTED COMPANIES IN PENANG AND KEDAH: ANALYSING REGULATORY DEMAND OF CSR INITIATIVES Geran LEADS Dana Universiti Ahli Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
109 IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG SELECTED COMPANIES IN PENANG AND KEDAH: ANALYSING REGULATORY DEMAND OF CSR INITIATIVES Geran LEADS Dana Universiti Ahli Muhammad Firdaus Bin Bidin
110 IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG SELECTED COMPANIES IN PENANG AND KEDAH: ANALYSING REGULATORY DEMAND OF CSR INITIATIVES Geran LEADS Dana Universiti Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
111 IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG SELECTED COMPANIES IN PENANG AND KEDAH: ANALYSING REGULATORY DEMAND OF CSR INITIATIVES Geran LEADS Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
112 IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG SELECTED COMPANIES IN PENANG AND KEDAH: ANALYSING REGULATORY DEMAND OF CSR INITIATIVES Geran LEADS Dana Universiti Ahli Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
113 INVESTIGATING THE ACADEMIC READING EXPERIENCES OF FIRST YEAR UNDERGRADUATES OF UUM Geran LEADS Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
114 PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM KONTEKS INDUSTRI MAKANAN HALAL Geran LEADS Dana Universiti Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
115 PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM KONTEKS INDUSTRI MAKANAN HALAL Geran LEADS Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
116 PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM KONTEKS INDUSTRI MAKANAN HALAL Geran LEADS Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
117 PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM KONTEKS INDUSTRI MAKANAN HALAL Geran LEADS Dana Universiti Ahli Muhammad Hafiz bin Badarulzaman
118 CHALLENGES AND CONSTRAINTS IN THE APPLICATION OF THE MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH CONCEPTS IN MALAYSIA AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
119 KAJIAN KEBERKESANAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA COLLEGE LAW, GOVERNMENT AND INTERNATIONAL STUDIES (COLGIS) Pembangunan Pelajar Dana Universiti Ahli Mumtaj Bt Hassan
120 KAJIAN KEBERKESANAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA COLLEGE LAW, GOVERNMENT AND INTERNATIONAL STUDIES (COLGIS) Pembangunan Pelajar Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
121 THE EFFECTIVE ORGANIZATIONAL COMMUNICATION PRACTICES FOR MANAGING FOREING WORKERS IN MANUFACTURING COMPANIES IN NORTHERN REGION OF MALAYSIA Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Dr. Noor Farihah Binti Mohd Noor
122 Towards a Holistic Model of Communication Management to Manage Foreign Workers In Malaysian Manufacturing Companies FRGS Dana Awam Ahli Dr. Noor Farihah Binti Mohd Noor
123 An Exploratory Legal Study to The Concept of Right to Employment of Persons With Disabilities in Malaysia ERGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
124 An Exploratory Legal Study to The Concept of Right to Employment of Persons With Disabilities in Malaysia ERGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
125 The Legal Position Of Law Lecturer : The Legal Challenges And Way Forward RAGS Dana Awam Ahli Dr. Zuryati Bt. Mohamed Yusoff
126 The Legal Position Of Law Lecturer : The Legal Challenges And Way Forward RAGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
127 The Legal Position Of Law Lecturer : The Legal Challenges And Way Forward RAGS Dana Awam Ahli Md Rejab Bin Md Desa
128 The Legal Position Of Law Lecturer : The Legal Challenges And Way Forward RAGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
129 Kajian Penerokaan Terhadap Hukuman Di Bawah Undang-Undang Berkaitan Pencemaran Perairan Daratan Di Malaysia RAGS Dana Awam Ketua Dr. Nurli Bt Yaacob
130 Kajian Penerokaan Terhadap Hukuman Di Bawah Undang-Undang Berkaitan Pencemaran Perairan Daratan Di Malaysia RAGS Dana Awam Ahli Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
131 Kajian Penerokaan Terhadap Hukuman Di Bawah Undang-Undang Berkaitan Pencemaran Perairan Daratan Di Malaysia RAGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
132 Right To Assemble : Post Section 27 Of Police Act 1967 RAGS Dana Awam Ahli Ahmad Mohsein bin Azmi
133 Right To Assemble : Post Section 27 Of Police Act 1967 RAGS Dana Awam Ahli Mazita Binti Mohamed
134 Right To Assemble : Post Section 27 Of Police Act 1967 RAGS Dana Awam Ahli Azlin Namili Bt Mohd Ali @ Ramli
135 Right To Assemble : Post Section 27 Of Police Act 1967 RAGS Dana Awam Ketua Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
136 Right To Assemble : Post Section 27 Of Police Act 1967 RAGS Dana Awam Ahli Muhammad Firdaus Bin Bidin
137 Right To Assemble : Post Section 27 Of Police Act 1967 RAGS Dana Awam Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
138 Right To Assemble : Post Section 27 Of Police Act 1967 RAGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
139 How Ethical Governance Flourish Sustainable In Techno Centric Era? A Practical Blueprint For Malaysian Corporate Governance Policy Making RAGS Dana Awam Ahli Dr. Khadijah binti Mohamed
140 Isu Kerelaan Dalam Kes Rogol Di Malaysia Di Bawah Kanun Keseksaan RAGS Dana Awam Ketua Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
141 Isu Kerelaan Dalam Kes Rogol Di Malaysia Di Bawah Kanun Keseksaan RAGS Dana Awam Ahli Dr. Aspalella Bt A. Rahman
142 Kajian Tinjauan Tren Dan Pelaksanaan Undang-Undang Rasuah Di Malaysia RAGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
143 Kajian Tinjauan Tren Dan Pelaksanaan Undang-Undang Rasuah Di Malaysia RAGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
144 Kajian Tinjauan Tren Dan Pelaksanaan Undang-Undang Rasuah Di Malaysia RAGS Dana Awam Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
145 Kajian Tinjauan Tren Dan Pelaksanaan Undang-Undang Rasuah Di Malaysia RAGS Dana Awam Ketua Dr. Rohana binti Abdul Rahman
146 LAW, ACCOUNTING, AND THE REGULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Geran Khas Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Timothy John Murphy
147 PENYALAHGUNAAN DAUN KETUM DI KAWASAN UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA & CADANGAN PENYELESAIANNYA AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
148 AMALAN HISBAH GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGHAYATAN AKHLAK MURID KE ARAH STRATEGI MENANGANI SALAH LAKU DAN MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH RAGS Dana Awam Ahli Dr. Noor Farihah Binti Mohd Noor
149 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA ACADEMICIANS 'PROPENSITY AND ATTITUDES IN WRITING AND PUBLICATION' Geran Top Down Dana Universiti Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
150 MODEL KONTRAK FRANCAIS ISLAM DALAM PERNIAGAAN : SATU TINJAUAN AWAL DARI SUDUT ISLAM DAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
151 MODEL BAHARU KERANGKA UNDANG-UNDANG BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN AKADEMIK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI FRGS Dana Awam Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
152 MODEL BAHARU KERANGKA UNDANG-UNDANG BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN AKADEMIK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI FRGS Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
153 MODEL BAHARU KERANGKA UNDANG-UNDANG BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN AKADEMIK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI FRGS Dana Awam Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
154 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: KE ARAH MEWUJUDKAN SATU MODEL UNDANG-UNDANG FRGS Dana Awam Ahli Dr. Nor Anita Binti Abdullah
155 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: KE ARAH MEWUJUDKAN SATU MODEL UNDANG-UNDANG FRGS Dana Awam Ketua Dr. Yuhanif bt. Yusof
156 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: KE ARAH MEWUJUDKAN SATU MODEL UNDANG-UNDANG FRGS Dana Awam Ahli Md Rejab Bin Md Desa
157 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: KE ARAH MEWUJUDKAN SATU MODEL UNDANG-UNDANG FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
158 KERELEVANAN SISTEM PILIHANRAYA DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG FRGS Dana Awam Ahli Dr. Zuryati Bt. Mohamed Yusoff
159 KERELEVANAN SISTEM PILIHANRAYA DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
160 KERELEVANAN SISTEM PILIHANRAYA DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG FRGS Dana Awam Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
161 HIBAH KOMERSIAL: KAJIAN KRITIS TERHADAP PROSEDUR DAN PELAKSANAAN BERASASKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANGAN KEWANGAN DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
162 HIBAH KOMERSIAL: KAJIAN KRITIS TERHADAP PROSEDUR DAN PELAKSANAAN BERASASKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANGAN KEWANGAN DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
162 HIBAH KOMERSIAL: KAJIAN KRITIS TERHADAP PROSEDUR DAN PELAKSANAAN BERASASKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANGAN KEWANGAN DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Fauziah Binti Mohd Noor
163 HIBAH KOMERSIAL: KAJIAN KRITIS TERHADAP PROSEDUR DAN PELAKSANAAN BERASASKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANGAN KEWANGAN DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Muhammad Hafiz bin Badarulzaman
164 LAW AND GOVERNANCE OF YOUTH DEVELOPMENT NRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
165 LAW AND GOVERNANCE OF YOUTH DEVELOPMENT NRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
166 LAW AND GOVERNANCE OF YOUTH DEVELOPMENT NRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
167 LAW AND GOVERNANCE OF YOUTH DEVELOPMENT NRGS Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
168 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN BEKERJA PESERTA PROGRAM "RETURN TO WORK" AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Muhammad Firdaus Bin Bidin
169 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN BEKERJA PESERTA PROGRAM "RETURN TO WORK" AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
170 ENSIKLOPEDIA KEHAKIMAN MALAYSIA - "JUDICIAL HISTORY OF SABAH AND SARAWAK" AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ketua Dr. Rohizan bt. Halim
171 ENSIKLOPEDIA KEHAKIMAN MALAYSIA - "JUDICIAL HISTORY OF SABAH AND SARAWAK" AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Roos Niza binti Mohd. Shariff
172 ENSIKLOPEDIA KEHAKIMAN MALAYSIA - "JUDICIAL HISTORY OF SABAH AND SARAWAK" AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Dr. Khadijah binti Mohamed
173 TEORI DAN AMALAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN ISLAM: KE ARAH MODEL PEMBIAYAAN PERUMAHAN YANG BERTAMBAH NILAI FRGS Dana Awam Ahli Dr. Fauziah Binti Mohd Noor
174 TEORI DAN AMALAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN ISLAM: KE ARAH MODEL PEMBIAYAAN PERUMAHAN YANG BERTAMBAH NILAI FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
175 MAHKAMAH KELUARGA: MODEL BAHARU DALAM MENANGANI JENAYAH KEGANASAN RUMAHTANGGA TERHADAP WANITA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
176 MAHKAMAH KELUARGA: MODEL BAHARU DALAM MENANGANI JENAYAH KEGANASAN RUMAHTANGGA TERHADAP WANITA FRGS Dana Awam Ketua Dr. Aspalella Bt A. Rahman
177 MAHKAMAH KELUARGA: MODEL BAHARU DALAM MENANGANI JENAYAH KEGANASAN RUMAHTANGGA TERHADAP WANITA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Asmar binti Abdul Rahim
178 MAHKAMAH KELUARGA: MODEL BAHARU DALAM MENANGANI JENAYAH KEGANASAN RUMAHTANGGA TERHADAP WANITA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Nazli binti Mahdzir
179 THE CONCEPT OF EQUALITY UNDER THE FEDERAL CONSTITUTION: A STUDY OF THE LEGAL FRAMEWORK ON AFFIRMATIVE ACTION FRGS Dana Awam Ahli Mazita Binti Mohamed
180 THE CONCEPT OF EQUALITY UNDER THE FEDERAL CONSTITUTION: A STUDY OF THE LEGAL FRAMEWORK ON AFFIRMATIVE ACTION FRGS Dana Awam Ahli Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
181 THE CONCEPT OF EQUALITY UNDER THE FEDERAL CONSTITUTION: A STUDY OF THE LEGAL FRAMEWORK ON AFFIRMATIVE ACTION FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
182 THE CONCEPT OF EQUALITY UNDER THE FEDERAL CONSTITUTION: A STUDY OF THE LEGAL FRAMEWORK ON AFFIRMATIVE ACTION FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
183 ASSESSMENT OF PRIVATE RETIREMENT SCHEME LEGAL FRAMEWORK USING A COMPARATIVE APPROACH. FRGS Dana Awam Ahli Azlin Namili Bt Mohd Ali @ Ramli
184 ASSESSMENT OF PRIVATE RETIREMENT SCHEME LEGAL FRAMEWORK USING A COMPARATIVE APPROACH. FRGS Dana Awam Ketua Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
185 ASSESSMENT OF PRIVATE RETIREMENT SCHEME LEGAL FRAMEWORK USING A COMPARATIVE APPROACH. FRGS Dana Awam Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
186 PEMAKAIAN KONSEP HISBAH DALAM UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR PENCEGAHAN MAKSIAT DAN TANGKAPAN KHALWAT DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
187 PEMAKAIAN KONSEP HISBAH DALAM UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR PENCEGAHAN MAKSIAT DAN TANGKAPAN KHALWAT DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
188 PEMAKAIAN KONSEP HISBAH DALAM UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR PENCEGAHAN MAKSIAT DAN TANGKAPAN KHALWAT DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Fauziah Binti Mohd Noor
189 PEMAKAIAN KONSEP HISBAH DALAM UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR PENCEGAHAN MAKSIAT DAN TANGKAPAN KHALWAT DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ketua Muhammad Hafiz bin Badarulzaman
190 PEMBENTUKAN MODEL BAHARU PERJANJIAN KOLEKTIF MELALUI PEMERKASAAN KOMITMEN AHLI KESATUAN SEKERJA FRGS Dana Awam Ketua Mumtaj Bt Hassan
191 PEMBENTUKAN MODEL BAHARU PERJANJIAN KOLEKTIF MELALUI PEMERKASAAN KOMITMEN AHLI KESATUAN SEKERJA FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
192 PEMBENTUKAN MODEL BAHARU PERJANJIAN KOLEKTIF MELALUI PEMERKASAAN KOMITMEN AHLI KESATUAN SEKERJA FRGS Dana Awam Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
193 INVESTIGATING THE AUTHENTIC WRITTEN LEGAL COMMUNICATION TOWARDS DEVELOPING AN EMPIRICAL TEACHING MODEL FOR THE TEACHING OF WRITTEN LEGISLATIVE DISCOURSE IN MALAYSIAN HIGHER LEARNING INSTITUTIONS. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Yuhanif bt. Yusof
194 ASSESSMENT OF BANKRUPTCY LAW USING A COMPARATIVE APPROACH FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
195 KE ARAH PEMBENTUKAN MODEL PENYELESAIAN PERTIKAIAN BAGI ISU BERKAITAN PEMILIHAN AGAMA ATAU PENUKARAN AGAMA DI MALAYSIA. FRGS Dana Awam Ahli Fariza binti Romli
196 KE ARAH PEMBENTUKAN MODEL PENYELESAIAN PERTIKAIAN BAGI ISU BERKAITAN PEMILIHAN AGAMA ATAU PENUKARAN AGAMA DI MALAYSIA. FRGS Dana Awam Ketua Dr. Rohizan bt. Halim
197 KE ARAH PEMBENTUKAN MODEL PENYELESAIAN PERTIKAIAN BAGI ISU BERKAITAN PEMILIHAN AGAMA ATAU PENUKARAN AGAMA DI MALAYSIA. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
198 KE ARAH PEMBENTUKAN MODEL PENYELESAIAN PERTIKAIAN BAGI ISU BERKAITAN PEMILIHAN AGAMA ATAU PENUKARAN AGAMA DI MALAYSIA. FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
199 DEVELOPING A LEGAL GUIDE MODEL FOR CROSS BORDER PALM OIL PLANTATION VENTURES: A CASE STUDY OF FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD (FGV) FRGS Dana Awam Ahli Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
200 DEVELOPING A LEGAL GUIDE MODEL FOR CROSS BORDER PALM OIL PLANTATION VENTURES: A CASE STUDY OF FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD (FGV) FRGS Dana Awam Ahli Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
201 DEVELOPING A LEGAL GUIDE MODEL FOR CROSS BORDER PALM OIL PLANTATION VENTURES: A CASE STUDY OF FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD (FGV) FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
202 SMART HOME IN MALAYSIA: TOWARDS DEVELOPING ITS LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK TRGS Dana Awam Ahli Dr. Zuryati Bt. Mohamed Yusoff
203 SMART HOME IN MALAYSIA: TOWARDS DEVELOPING ITS LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK TRGS Dana Awam Ahli Dr. Nazli binti Mahdzir
204 SMART HOME IN MALAYSIA: TOWARDS DEVELOPING ITS LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK TRGS Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
205 SMART HOME IN MALAYSIA: TOWARDS DEVELOPING ITS LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK TRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
206 CONSUMER PROTECTION LAW ON HALAL FOOD CONSUMPTION: TOWARDS THE ENACTMENT OF HALAL ACT TRGS Dana Awam Ahli Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
207 CONSUMER PROTECTION LAW ON HALAL FOOD CONSUMPTION: TOWARDS THE ENACTMENT OF HALAL ACT TRGS Dana Awam Ketua Dr. Aspalella Bt A. Rahman
208 CONSUMER PROTECTION LAW ON HALAL FOOD CONSUMPTION: TOWARDS THE ENACTMENT OF HALAL ACT TRGS Dana Awam Ahli Dr. Nor Anita Binti Abdullah
209 KAJIAN IMPAK PROGRAM PENERAJU TUNAS GELIGA TERHADAP MURID-MURID PENERAJU TUNAS GELIGA AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
210 APLIKASI METODOLOGI PENYELIDIKAN FIQH SAINTIFIK DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN FATWA KONTEMPORARI. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
211 APLIKASI METODOLOGI PENYELIDIKAN FIQH SAINTIFIK DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN FATWA KONTEMPORARI. FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
212 APLIKASI METODOLOGI PENYELIDIKAN FIQH SAINTIFIK DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN FATWA KONTEMPORARI. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor
213 PEMBANGUNAN MEKANISME PAMPASAN BAGI MANGSA HIV/AIDS SECARA SEKSUAL: SATU KERANGKA PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA. FRGS Dana Awam Ketua Dr. Marina Bt Hj Hashim
214 PEMBANGUNAN MEKANISME PAMPASAN BAGI MANGSA HIV/AIDS SECARA SEKSUAL: SATU KERANGKA PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA. FRGS Dana Awam Ahli Mazita Binti Mohamed
215 PEMBANGUNAN MEKANISME PAMPASAN BAGI MANGSA HIV/AIDS SECARA SEKSUAL: SATU KERANGKA PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Asmar binti Abdul Rahim
216 INDEKS SYARIAH MALAYSIA, BIDANG POLITIK AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
217 ENTERPRENEURIAL ORIENTATION, LEARNING ORIENTATION AND BUSINESS PERFORMANCE ON WOMEN SMES IN MALAYSIA: LEGAL ISSUES AS A MODERATOR Universiti <= RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
218 Developing A Constitutional Protection Of Privacy In Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. Zuryati Bt. Mohamed Yusoff
219 Developing A Constitutional Protection Of Privacy In Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
220 A Study On The Effects Of The Civil Law Act 1956 To The Assessment Of Damages For Loss Of Future Earnings In Road Traffic Accidents For Non-Malaysians Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Nor Anita Binti Abdullah
221 A Study On The Effects Of The Civil Law Act 1956 To The Assessment Of Damages For Loss Of Future Earnings In Road Traffic Accidents For Non-Malaysians Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Asmar binti Abdul Rahim
222 A Study On The Effects Of The Civil Law Act 1956 To The Assessment Of Damages For Loss Of Future Earnings In Road Traffic Accidents For Non-Malaysians Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. Nazli binti Mahdzir
223 Kajian Terhadap Pelaksanaan Penahanan Kapal Di Selat Melaka Dalam Konteks Tuntutan Sivil Maritim Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Nor Anita Binti Abdullah
224 Kajian Terhadap Pelaksanaan Penahanan Kapal Di Selat Melaka Dalam Konteks Tuntutan Sivil Maritim Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. Asmar binti Abdul Rahim
225 Kajian Terhadap Pelaksanaan Penahanan Kapal Di Selat Melaka Dalam Konteks Tuntutan Sivil Maritim Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Nazli binti Mahdzir
226 Pengaruh Proses Pembudayaan Dalam Sosialisasi Politik Di Kalangan Belia Mahasiswa Universiti Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. Nor Anita Binti Abdullah
227 Pengaruh Proses Pembudayaan Dalam Sosialisasi Politik Di Kalangan Belia Mahasiswa Universiti Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Asmar binti Abdul Rahim
228 Pengaruh Proses Pembudayaan Dalam Sosialisasi Politik Di Kalangan Belia Mahasiswa Universiti Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Nazli binti Mahdzir
229 Tinjauan Kerangka Perundangan Program Kembali Bekerja (RTW) Di Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Muhammad Firdaus Bin Bidin
230 Tinjauan Kerangka Perundangan Program Kembali Bekerja (RTW) Di Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
231 Developing A Model For Judicial Approach In Dealing With Islamic Finance Disputes Resolution : Case Studies At Civil Justice System In Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
232 Developing A Model For Judicial Approach In Dealing With Islamic Finance Disputes Resolution : Case Studies At Civil Justice System In Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Ani Munirah binti Mohamad
233 Developing A Model For Judicial Approach In Dealing With Islamic Finance Disputes Resolution : Case Studies At Civil Justice System In Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor
234 Developing A Model For Judicial Approach In Dealing With Islamic Finance Disputes Resolution : Case Studies At Civil Justice System In Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
235 Developing A Model For Judicial Approach In Dealing With Islamic Finance Disputes Resolution : Case Studies At Civil Justice System In Malaysia Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
236 Developing Refined Laws Againts Flood Disaster In Housing Estate In Malaysia : A Case Study Of Kedah Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Md Rejab Bin Md Desa
237 Developing Refined Laws Againts Flood Disaster In Housing Estate In Malaysia : A Case Study Of Kedah Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor
238 Developing Refined Laws Againts Flood Disaster In Housing Estate In Malaysia : A Case Study Of Kedah Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
239 Developing Refined Laws Againts Flood Disaster In Housing Estate In Malaysia : A Case Study Of Kedah Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
240 Developing Refined Laws Againts Flood Disaster In Housing Estate In Malaysia : A Case Study Of Kedah Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
241 Revisiting The Malaysian Law On Presumption Of Death In Addressing The Case Of Missing Persons Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
242 Revisiting The Malaysian Law On Presumption Of Death In Addressing The Case Of Missing Persons Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. Nor Azlina Binti Mohd Noor
243 Propounding An Integrated Deterrence and Public Health-Based Legal Framework: A New Model for Drug Use Control FRGS Dana Awam Ahli Dr. Marina Bt Hj Hashim
244 Propounding An Integrated Deterrence and Public Health-Based Legal Framework: A New Model for Drug Use Control FRGS Dana Awam Ahli Mazita Binti Mohamed
245 Propounding An Integrated Deterrence and Public Health-Based Legal Framework: A New Model for Drug Use Control FRGS Dana Awam Ahli Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
246 Propounding An Integrated Deterrence and Public Health-Based Legal Framework: A New Model for Drug Use Control FRGS Dana Awam Ketua Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
247 Isu-Isu Kuatkuasa Dan Pemantauan Harga Dan Rantaian Bekalan Barang: Kajian Ke Arah Mewujudkan Garis Panduan Bersepadu Kawalan Kenaikan Harga Barangan FRGS Dana Awam Ahli Dr. Nor Anita Binti Abdullah
248 Isu-Isu Kuatkuasa Dan Pemantauan Harga Dan Rantaian Bekalan Barang: Kajian Ke Arah Mewujudkan Garis Panduan Bersepadu Kawalan Kenaikan Harga Barangan FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
249 Isu-Isu Kuatkuasa Dan Pemantauan Harga Dan Rantaian Bekalan Barang: Kajian Ke Arah Mewujudkan Garis Panduan Bersepadu Kawalan Kenaikan Harga Barangan FRGS Dana Awam Ketua Dr. Nazli binti Mahdzir
250 Isu-Isu Kuatkuasa Dan Pemantauan Harga Dan Rantaian Bekalan Barang: Kajian Ke Arah Mewujudkan Garis Panduan Bersepadu Kawalan Kenaikan Harga Barangan FRGS Dana Awam Ahli Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
251 Ke Arah Pengukuhan Model Undang-Undang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Media Sosial Di Malaysia FRGS Dana Awam Ahli Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
252 Ke Arah Pengukuhan Model Undang-Undang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Media Sosial Di Malaysia FRGS Dana Awam Ahli Dr. Nor Azlina Binti Mohd Noor
253 Ke Arah Pengukuhan Model Undang-Undang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Media Sosial Di Malaysia FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
254 Pembentukan Garis Panduan Perlindungan Dan Kesejahteraan Kanak-Kanak Daripada Gangguan Seksual Berdasarkan Kerangka Perundangan Di Malaysia FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
255 Pembentukan Garis Panduan Perlindungan Dan Kesejahteraan Kanak-Kanak Daripada Gangguan Seksual Berdasarkan Kerangka Perundangan Di Malaysia FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
256 Pembentukan Garis Panduan Perlindungan Dan Kesejahteraan Kanak-Kanak Daripada Gangguan Seksual Berdasarkan Kerangka Perundangan Di Malaysia FRGS Dana Awam Ahli Dr. 'Ain Husna binti Mohd Arshad
257 Pembentukan Garis Panduan Perlindungan Dan Kesejahteraan Kanak-Kanak Daripada Gangguan Seksual Berdasarkan Kerangka Perundangan Di Malaysia FRGS Dana Awam Ahli Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
258 Keterikatan Mazhab Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Pembentukan Satu Model Undang-Undang. FRGS Dana Awam Ahli Md Rejab Bin Md Desa
259 Keterikatan Mazhab Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Pembentukan Satu Model Undang-Undang. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
260 Keterikatan Mazhab Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Pembentukan Satu Model Undang-Undang. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor
261 Keterikatan Mazhab Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Pembentukan Satu Model Undang-Undang. FRGS Dana Awam Ahli Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
262 Keterikatan Mazhab Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Pembentukan Satu Model Undang-Undang. FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
263 Expounding The Public Law Framework Upon Legal Remedies In Government Procurement FRGS Dana Awam Ahli Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
264 Expounding The Public Law Framework Upon Legal Remedies In Government Procurement FRGS Dana Awam Ketua Dr. Rohana binti Abdul Rahman
265 INDEKS SYARIAH MALAYSIA 2017 AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
266 INDEKS SYARIAH MALAYSIA 2017 AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
267 Law Compliance on Halal Certification of a Slaughtering Popultry: A Case of Jimat Sdn. Bhd. Sg. Petani (JJSBSP) Kajian Kes Dana Universiti Ahli Khuzaimah Bt Mat Salleh
268 Law Compliance on Halal Certification of a Slaughtering Popultry: A Case of Jimat Sdn. Bhd. Sg. Petani (JJSBSP) Kajian Kes Dana Universiti Ahli Fariza binti Romli
269 Law Compliance on Halal Certification of a Slaughtering Popultry: A Case of Jimat Sdn. Bhd. Sg. Petani (JJSBSP) Kajian Kes Dana Universiti Ketua Anis Shuhaiza Binti Md Salleh
270 HOUSING DEVELOPMENT IN MALAYSIA AND THAILAND: A COMPARATIVE PLANNING LAW PERSPECTIVE - ISSUES  AND PROSPECT Matching Grant Dana Antarabangsa Ahli Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor
271 HOUSING DEVELOPMENT IN MALAYSIA AND THAILAND: A COMPARATIVE PLANNING LAW PERSPECTIVE - ISSUES  AND PROSPECT Matching Grant Dana Antarabangsa Ahli Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
272 HOUSING DEVELOPMENT IN MALAYSIA AND THAILAND: A COMPARATIVE PLANNING LAW PERSPECTIVE - ISSUES  AND PROSPECT Matching Grant Dana Antarabangsa Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
273 BRIDGING THE GAP BETWEEN SHARIAH COMMITTEE AND BOARD OF DIRECTORS OF ISLAMIC BANKS GPCOE-RU Dana Universiti Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
274 BRIDGING THE GAP BETWEEN SHARIAH COMMITTEE AND BOARD OF DIRECTORS OF ISLAMIC BANKS GPCOE-RU Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
275 BRIDGING THE GAP BETWEEN SHARIAH COMMITTEE AND BOARD OF DIRECTORS OF ISLAMIC BANKS GPCOE-RU Dana Universiti Ahli Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor
276 BRIDGING THE GAP BETWEEN SHARIAH COMMITTEE AND BOARD OF DIRECTORS OF ISLAMIC BANKS GPCOE-RU Dana Universiti Ketua Dr. Fauziah Binti Mohd Noor
277 TINGKAHLAKU ETIKA PEGAWAI-PEGAWAI IMIGRESEN DI KEDAH DAN PERLIS GPCOE-U Dana Universiti Ahli Ahmad Nasyran Bin Azrae
278 TINGKAHLAKU ETIKA PEGAWAI-PEGAWAI IMIGRESEN DI KEDAH DAN PERLIS GPCOE-U Dana Universiti Ahli Dr. Khadijah binti Mohamed
279 TINGKAHLAKU ETIKA PEGAWAI-PEGAWAI IMIGRESEN DI KEDAH DAN PERLIS GPCOE-U Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
280 BUSINESS INTEGRITY COUNTRY AGENDA (BICA) AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
281 A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF PUPILLAGE SYSTEM AMONG UUM LLB GRADUATES Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Zuryati Bt. Mohamed Yusoff
282 A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF PUPILLAGE SYSTEM AMONG UUM LLB GRADUATES Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
283 A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF PUPILLAGE SYSTEM AMONG UUM LLB GRADUATES Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Ahmad Nasyran Bin Azrae
284 A STUDY ON THE ESTABLISHMENT OF FAMILY LAW NETWORK AS ONE OF THE FAMILY SUPPORT SYSTEM IN MALAYSIA Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Ani Munirah binti Mohamad
285 A STUDY ON THE ESTABLISHMENT OF FAMILY LAW NETWORK AS ONE OF THE FAMILY SUPPORT SYSTEM IN MALAYSIA Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. 'Ain Husna binti Mohd Arshad
286 PERLINDUNGAN KEPADA WARISAN KEBUDAYAAN TIDAK KETARA KAJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP AKTA WARISAN KEBANGSAAN 2005 Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
287 PERLINDUNGAN KEPADA WARISAN KEBUDAYAAN TIDAK KETARA KAJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP AKTA WARISAN KEBANGSAAN 2005 Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Nor Azlina Binti Mohd Noor
288 PERLINDUNGAN KEPADA WARISAN KEBUDAYAAN TIDAK KETARA KAJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP AKTA WARISAN KEBANGSAAN 2005 Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Khadijah binti Mohamed
289 PERLINDUNGAN HAK SELEBRITI DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Mazita Binti Mohamed
290 PERLINDUNGAN HAK SELEBRITI DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
291 PERLINDUNGAN HAK SELEBRITI DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Nor Azlina Binti Mohd Noor
292 PEMAKAIAN SEKSYEN 209(3) AKTA SYARIAH 2016 DAN IMPLIKASI TERHADAP SETIAUSAHA SYARIKAT Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Nor Hayati Binti Abdul Samat
293 PEMAKAIAN SEKSYEN 209(3) AKTA SYARIAH 2016 DAN IMPLIKASI TERHADAP SETIAUSAHA SYARIKAT Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Noor 'Aza Binti Ahmad
294 PEMAKAIAN SEKSYEN 209(3) AKTA SYARIAH 2016 DAN IMPLIKASI TERHADAP SETIAUSAHA SYARIKAT Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Nor Azlina Binti Mohd Noor
295 AN EXPLORATORY RESEARCH : RECONCILIATION OF RIGHT TO EASEMENT BETWEEN SURFACE AND STRATUM OWNER IN UNDERGROUND DEVELOPMENT IN MALAYSIA Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Najah Inani binti Abdul Jalil
296 AN EXPLORATORY RESEARCH : RECONCILIATION OF RIGHT TO EASEMENT BETWEEN SURFACE AND STRATUM OWNER IN UNDERGROUND DEVELOPMENT IN MALAYSIA Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. 'Ain Husna binti Mohd Arshad
297 A STUDY ON DISCIPLINARY CASES IN PUBLIC SECTOR Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Fariza binti Romli
298 A STUDY ON DISCIPLINARY CASES IN PUBLIC SECTOR Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
299 LEGAL IMPACTS OF COURT RECORDING AND TRANSCRIPTION (CRT) SYSTEM AT THE MALAYSIAN COURTS Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Najah Inani binti Abdul Jalil
300 LEGAL IMPACTS OF COURT RECORDING AND TRANSCRIPTION (CRT) SYSTEM AT THE MALAYSIAN COURTS Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Anis Shuhaiza Binti Md Salleh
301 LEGAL IMPACTS OF COURT RECORDING AND TRANSCRIPTION (CRT) SYSTEM AT THE MALAYSIAN COURTS Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Ani Munirah binti Mohamad
302 LEGAL IMPACTS OF COURT RECORDING AND TRANSCRIPTION (CRT) SYSTEM AT THE MALAYSIAN COURTS Geran Penjanaan Dana Universiti Ahli Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor
303 DEVELOPMENT OF DASHBOARD SCORING SYSTEM FOR ASSESSING INTEGRITY LEVEL OF UUM STAFF Geran Penjanaan Dana Universiti Ketua Dr. Ani Munirah binti Mohamad
304 DEVELOPMENT OF ACADEMIA-INDUSTRY COLLABORATION MODEL IN SUSTAINABLE R & D ECOSYSTEM Universiti > RM 10,000 Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
305 RUJUKAN PANDANGAN PAKAR DALAM ISTINBAT FATWA DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP FATWA-FATWA BERKAITAN FIQH KESIHATAN DAN PERUBATAN MODEN GPCOE-S Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
306 RUJUKAN PANDANGAN PAKAR DALAM ISTINBAT FATWA DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP FATWA-FATWA BERKAITAN FIQH KESIHATAN DAN PERUBATAN MODEN GPCOE-S Dana Universiti Ahli Al-Hanisham Bin Mohd Khalid
307 RUJUKAN PANDANGAN PAKAR DALAM ISTINBAT FATWA DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP FATWA-FATWA BERKAITAN FIQH KESIHATAN DAN PERUBATAN MODEN GPCOE-S Dana Universiti Ahli Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
308 REFORMASI DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG : ASAS PENGGUBALAN DAN UNDANG-UNDANG ZINA KABUPATEN SERANG BANTEN. Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
309 SUATU TELAAH TERHADAP HAK PAKAI KHUSUS DALAM HUKUM TANAH DI INDONESIA. Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
310 THE KOSOVO QUESTION AND ITS RIGHT TO INDEPENDENCE. Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
311 PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG SALAH LAKU PENGAMAL PERUBATAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
312 PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG ANTI PEMERDAGANGAN PEREMPUAN DAN KANAK-KANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
313 PROTECTION FOR HUMANITARIAN AID WORKERS UNDER THE LAW. Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
314 THE RIGHT TO EMPLOYMENT UNDER THE FEDERAL CONSTITUTION OF MALAYSIA. Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
315 THE RIGHT TO EMPLOYMENT UNDER THE FEDERAL CONSTITUTION OF MALAYSIA. Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
316 KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD JUAL BELI BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH DI BANK UMUM KONVENSIONAL.KAJIAN DI RIAU INDONESIA. Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
317 PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (KAJIAN KES HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA BANJAMASIN) Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
318 HAK PEKERJA KURANG UPAYA DI BAWAH UNDANG-UNDANG  DI MALAYSIA Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
319 HAK PEKERJA KURANG UPAYA DI BAWAH UNDANG-UNDANG  DI MALAYSIA Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
320 PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG JENAYAH DALAM KES-KES PEMBUNUHAN KERANA SIRI' DI SULAWESI SELATAN Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
321 PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG JENAYAH DALAM KES-KES PEMBUNUHAN KERANA SIRI' DI SULAWESI SELATAN Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
322 PAMPASAN GANTI RUGI DALAM KES-KES KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL DAN UNDANG-UNDANG ISLAM Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
323 PAMPASAN GANTI RUGI DALAM KES-KES KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL DAN UNDANG-UNDANG ISLAM Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
324 PERUNDANGAN DAN PROSEDUR ZAKAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PERBANKAN ISLAM MALAYSIA Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ahli Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
325 PERUNDANGAN DAN PROSEDUR ZAKAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PERBANKAN ISLAM MALAYSIA Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
326 SIGNIFICANCE OF DIPLOMATIC IMMUNITIES IN THE ISLAMIC COUNTRIES: STUDY UNDER INTERNATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
327 Pengurusan Tatatertib Kakitangan di Instituti Pengajian Tinggi Awam Malaysia: Kajian Analitis Berkaitan Pelaksanaan Prinsip Keadilan Asasi Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
328 Pengurusan Tatatertib Kakitangan di Instituti Pengajian Tinggi Awam Malaysia: Kajian Analitis Berkaitan Pelaksanaan Prinsip Keadilan Asasi Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
329 Isu Kebajikan dan Pengurusan Anak Tak Sah Taraf : Kajian Perundangan Di Negeri Kedah Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
330 ANALISIS PENGGUNAAN KAEDAH ISTINBAT DALAM PENSABITAN HUKUM FATWA: KAJIAN DI JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH DARUL AMAN Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
331 International Terrorism and the Right to Life in Iraq after 2003 Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
332 Formulating Legal and Policy Frameworks for Protection of Internally Displaced Persons in Nigeria: A Case Study of Jos Crises, Plateau State Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
333 The Impacts of Projects Constructed on the Tigris and Euphrates Rivers on Iraq and Its Rights Under International Law Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Dr. Khadijah binti Mohamed
334 The Legal and Institutional Framework for Electricity Sector Deregulation in Nigeria Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Dr. Nurli Bt Yaacob
335 The Legal and Institutional Framework for Electricity Sector Deregulation in Nigeria Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ahli Dr. Aspalella Bt A. Rahman
336 A STUDY OF HUMAN RIGHTS VIOLATION IN IRAQ UNDER UNITED STATES OCCUPATION Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
337 The Impediments Faced by Yemen in Enforcing International Arbitral Awards : A Legal Analysis Insentif Pascasiswazah Dana Universiti Ketua Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
338 THE PERCEPTION AND INCIDENCE OF SEXUAL HARASSMENT AMONG PUBLIC SECTOR ADMINISTRATORS IRPA Dana Awam Ahli Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
339 THE PERCEPTION AND INCIDENCE OF SEXUAL HARASSMENT AMONG PUBLIC SECTOR ADMINISTRATORS IRPA Dana Awam Ahli Dr. Khadijah binti Mohamed
340 STRATEGIZATION OF SALES MANAGEMENT PRACTICES IN DIRECT SELLING COMPANIES IRPA Dana Awam Ahli Dr. Aspalella Bt A. Rahman
341 KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN : MENILAI PROGRAM - PROGRAM PEMATUHAN DAN KEBERKESANANNYA IRPA Dana Awam Ahli Mumtaj Bt Hassan
342 PERATURAN BERKAITAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA IRPA Dana Awam Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
343 PERATURAN BERKAITAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA IRPA Dana Awam Ahli Azlin Namili Bt Mohd Ali @ Ramli
344 PERATURAN BERKAITAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA IRPA Dana Awam Ketua Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
345 PERATURAN BERKAITAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA IRPA Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
346 SECURITIES INDUSTRY CRIMES IN MALAYSIA IRPA Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
347 SECURITIES INDUSTRY CRIMES IN MALAYSIA IRPA Dana Awam Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
348 PENGHARMONIAN LIGITASI SIVIL DENGAN LIGITASI SYARI'AH DALAM PERBANKAN ISLAM : PANDANGAN PENGAMAL UNDANG-UNDANG SYARI'AH DAN BADAN PENASIHAT SYARI'AH IRPA Dana Awam Ketua Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
349 PENGHARMONIAN LIGITASI SIVIL DENGAN LIGITASI SYARI'AH DALAM PERBANKAN ISLAM : PANDANGAN PENGAMAL UNDANG-UNDANG SYARI'AH DAN BADAN PENASIHAT SYARI'AH IRPA Dana Awam Ahli Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz
350 PENGHARMONIAN LIGITASI SIVIL DENGAN LIGITASI SYARI'AH DALAM PERBANKAN ISLAM : PANDANGAN PENGAMAL UNDANG-UNDANG SYARI'AH DAN BADAN PENASIHAT SYARI'AH IRPA Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
351 PENGHARMONIAN LIGITASI SIVIL DENGAN LIGITASI SYARI'AH DALAM PERBANKAN ISLAM : PANDANGAN PENGAMAL UNDANG-UNDANG SYARI'AH DAN BADAN PENASIHAT SYARI'AH IRPA Dana Awam Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
352 GELAGAT ETIKA DI KALANGAN PENGURUSAN ATASAN SYARIKAT DI MALAYSIA IRPA Dana Awam Ahli Dr. Yuhanif bt. Yusof
353 GELAGAT ETIKA DI KALANGAN PENGURUSAN ATASAN SYARIKAT DI MALAYSIA IRPA Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
354 GELAGAT ETIKA DI KALANGAN PENGURUSAN ATASAN SYARIKAT DI MALAYSIA IRPA Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
355 MAPPING INCIDENCE OF WRONGDOING IN GOVERNMENT PROCUREMENT: A STUDY ON TENDER PROCUREMENT PROCEDURES AND PROSESS ERGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad
356 KAJIAN PENEROKAAN TERHADAP HUKUMAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG BERKAITAN PENCERAMAN PERAIRAN DARATAN DI MALAYSIA ERGS Dana Awam Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
357 KAJIAN PENEROKAAN TERHADAP HUKUMAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG BERKAITAN PENCERAMAN PERAIRAN DARATAN DI MALAYSIA ERGS Dana Awam Ketua Dr. Haslinda binti Mohd. Anuar
358 KAJIAN PENEROKAAN TERHADAP HUKUMAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG BERKAITAN PENCERAMAN PERAIRAN DARATAN DI MALAYSIA ERGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
359 KAJIAN TINJAUAN TREN DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG RASUAH DI MALAYSIA RACE Dana Awam Ketua Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
360 KAJIAN TINJAUAN TREN DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG RASUAH DI MALAYSIA RACE Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
361 KAJIAN TINJAUAN TREN DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG RASUAH DI MALAYSIA RACE Dana Awam Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
362 LEGAL REMEDIES FOR ARGRIEVED PURCHASERS IN ABANDONED HOUSING PROJECTS IN PENINSULAR MALAYSIA: ISSUES, PROBLEMS AND PROSPECTS RAGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
363 PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PERKHIDMATAN BANTUAN GUAMAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA e-Science Dana Awam Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
364 PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PERKHIDMATAN BANTUAN GUAMAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA e-Science Dana Awam Ahli Dr. Aspalella Bt A. Rahman
365 PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PERKHIDMATAN BANTUAN GUAMAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA e-Science Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
366 PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PERKHIDMATAN BANTUAN GUAMAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA e-Science Dana Awam Ahli Dr. Khadijah binti Mohamed
367 PROGRAM CELIK UNDANG - UNDANG DI KALANGAN MASYARAKAT BELANTIK, SIK, KEDAH. KTP Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
368 ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS: A NEW LEGAL REGIME TO COMBAT FINANCIAL CRIMES IN MALAYSIA? FRGS Dana Awam Ahli Mazita Binti Mohamed
369 ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS: A NEW LEGAL REGIME TO COMBAT FINANCIAL CRIMES IN MALAYSIA? FRGS Dana Awam Ahli Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
370 ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS: A NEW LEGAL REGIME TO COMBAT FINANCIAL CRIMES IN MALAYSIA? FRGS Dana Awam Ketua Dr. Aspalella Bt A. Rahman
371 KERANGKA MODEL PERUNDINGAN KOLEKTIF KE ARAH KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERINDUSTRIAN FRGS Dana Awam Ketua Mumtaj Bt Hassan
372 KERANGKA MODEL PERUNDINGAN KOLEKTIF KE ARAH KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERINDUSTRIAN FRGS Dana Awam Ahli Mazita Binti Mohamed
373 KERANGKA MODEL PERUNDINGAN KOLEKTIF KE ARAH KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERINDUSTRIAN FRGS Dana Awam Ahli Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
374 KERANGKA MODEL PERUNDINGAN KOLEKTIF KE ARAH KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERINDUSTRIAN FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
375 COMPARATIVE STUDY OF THE TERMS AND CONDITIONS IN THE HOUSING AGREEMENTS OF SOME SELECTED COUNTRIES: IN SEARCH OF THE BEST MODEL FOR PENINSULAR MALAYSIA FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
376 COMBATING FINANCIAL CRIME VIA ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS ERGS Dana Awam Ahli Mazita Binti Mohamed
377 COMBATING FINANCIAL CRIME VIA ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS ERGS Dana Awam Ahli Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
378 COMBATING FINANCIAL CRIME VIA ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS ERGS Dana Awam Ketua Dr. Aspalella Bt A. Rahman
379 FORGIVING OUR DEPTOR AND OPTIONS FOR REHABILITATION:A NEED FOR BANKRUPTCY ERGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
380 INTERNALISATION OF COMPLAINT CULTURE AMONG STUDENTS OF HIGHER LEARNING INSTITUTION, MALAYSIA - A CRUCIAL CONTRIBUTION TO THE MAKING OF DEVELOP NATION RAGS Dana Awam Ketua Dr. Noor Farihah Binti Mohd Noor
381 COMBATING FINANCIAL CRIME VIA ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS FRGS Dana Awam Ahli Mazita Binti Mohamed
382 COMBATING FINANCIAL CRIME VIA ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS FRGS Dana Awam Ahli Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail
383 COMBATING FINANCIAL CRIME VIA ANTI-MONEY LAUNDERING LAWS FRGS Dana Awam Ketua Dr. Aspalella Bt A. Rahman
384 FORGIVING OUR DEBTORS AND OPTIONS FOR REHABILITATION: A NEED FOR BANKRUPTCY LAW REFORM FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Ruzita binti Azmi
385 MEASURING AND CONSTRUCTING AN INDEX OF FINANCIAL STRESS FOR MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
386 MODEL BARU KERANGKA UNDANG-UNDANG BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN AKADEMIK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Nurli Bt Yaacob
387 MODEL BARU KERANGKA UNDANG-UNDANG BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN AKADEMIK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI. FRGS Dana Awam Ketua Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
388 MODEL BARU KERANGKA UNDANG-UNDANG BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN AKADEMIK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
389 PENGURUSAN DAN TADBIR URUS KOPERASI DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Dr. Marina Bt Hj Hashim
390 PENGURUSAN DAN TADBIR URUS KOPERASI DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
391 PENGURUSAN DAN TADBIR URUS KOPERASI DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
392 PENGURUSAN DAN TADBIR URUS KOPERASI DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
393 PENGURUSAN DAN TADBIR URUS KOPERASI DI MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Muhammad Hafiz bin Badarulzaman
394 HAK ASASI DI BAWAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA: KESEDARAN DAN KEFAHAMAN PELAJAR-PELAJAR UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA TERHADAPNYA. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Ahmad Masum
395 HAK ASASI DI BAWAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA: KESEDARAN DAN KEFAHAMAN PELAJAR-PELAJAR UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA TERHADAPNYA. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Rohizan bt. Halim
396 HAK ASASI DI BAWAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA: KESEDARAN DAN KEFAHAMAN PELAJAR-PELAJAR UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA TERHADAPNYA. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Yuhanif bt. Yusof
397 HAK ASASI DI BAWAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA: KESEDARAN DAN KEFAHAMAN PELAJAR-PELAJAR UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA TERHADAPNYA. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Asmar binti Abdul Rahim
398 HAK ASASI DI BAWAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA: KESEDARAN DAN KEFAHAMAN PELAJAR-PELAJAR UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA TERHADAPNYA. FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
399 HAK ASASI DI BAWAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA: KESEDARAN DAN KEFAHAMAN PELAJAR-PELAJAR UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA TERHADAPNYA. FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
400 HALAL DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM KERANGKA PERUNDANGAN MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff
401 HALAL DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM KERANGKA PERUNDANGAN MALAYSIA FRGS Dana Awam Ketua Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar
402 HALAL DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM KERANGKA PERUNDANGAN MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
403 HALAL DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM KERANGKA PERUNDANGAN MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Muhammad Hafiz bin Badarulzaman
404 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT KEPADA PESAKIT-SUBJEK DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: MEMBENTUK SATU MODEL UNDANG-UNDANG. FRGS Dana Awam Ahli Mumtaj Bt Hassan
405 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT KEPADA PESAKIT-SUBJEK DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: MEMBENTUK SATU MODEL UNDANG-UNDANG. FRGS Dana Awam Ahli Dr. Nor Anita Binti Abdullah
406 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT KEPADA PESAKIT-SUBJEK DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: MEMBENTUK SATU MODEL UNDANG-UNDANG. FRGS Dana Awam Ketua Dr. Yuhanif bt. Yusof
407 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT KEPADA PESAKIT-SUBJEK DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: MEMBENTUK SATU MODEL UNDANG-UNDANG. FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
408 ASPEK PENYAMPAIAN MAKLUMAT KEPADA PESAKIT-SUBJEK DALAM PENYELIDIKAN KLINIKAL: MEMBENTUK SATU MODEL UNDANG-UNDANG. FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
409 MODEL PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN HARTA DAN TANAH WAKAF MENGGUNAKAN PENDEKATAN DINAMIK KOMPETENSI PENGURUSAN DAN EKONOMI DI UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA FRGS Dana Awam Ahli Prof. Madya Dr. Haji Hairuddin Bin Megat Latif
410 TREATMENT OF DRUGS DEPENDENTS IN MALAYSIA UNDER THE HARM REDUCTION CONCEPT AND ITS LEGITIMACY UNDER ISLAMIC LAW AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
411 LEGAL ISSUES PERTAINING TO THE DEFINITIONS OF 'HOUSING DEVELOPER' AND 'HOUSING DEVELOPMENT' UNDER THE HOUSING DEVELOPMENT (CONTROL AND LICENSING) (AMENDMENT) ACT 2007 *A 1289) AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
412 COMPELLABILTY OF MUSLIM WITNESSES IN THE SYARIAH COURSTS IN MALAYSIA: IS NON-MUSLIM ALSO INCLUDED? AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
413 RESEARCH ON COMMON LAW, AUSTRALIAN ABORIGINAL LAW AND AUSTRALIAN ABORIGINAL LAND AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ahli Dr. Gary Ian Lilienthal
414 RESEARCH ON COMMON LAW, AUSTRALIAN ABORIGINAL LAW AND AUSTRALIAN ABORIGINAL LAND AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ahli Dr. Seeni Mohamed Mohamed Nafees
415 RESEARCH ON COMMON LAW, AUSTRALIAN ABORIGINAL LAW AND AUSTRALIAN ABORIGINAL LAND AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ahli Dr. Kyaw Hla Win
416 RESEARCH ON COMMON LAW, AUSTRALIAN ABORIGINAL LAW AND AUSTRALIAN ABORIGINAL LAND AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ahli Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
417 RESEARCH ON COMMON LAW, AUSTRALIAN ABORIGINAL LAW AND AUSTRALIAN ABORIGINAL LAND AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ketua Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
418 REFORMING THE ADMINISTRATION OF ESTATE IN WEST MALAYSIA FOR THE ESTABLISHMENT OF AN EFFECTIVE ADMINSTRATION MODEL AND ONE STOP DATA CENTRE OF WILLS, ASSETS AND LIABILITIES AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Dr. Nor Azlina Binti Mohd Noor
419 KAJIAN IMPAK DAN RELEVAN PROGRAM JANGKAUAN GLOBAL MALAYSIA : DIMENSI BAHARU AgensiLr(DN) - Awam Dana Awam Ahli Dr. Ani Munirah binti Mohamad
420 FORMULATING A COMPREHENSIVE LEGAL FRAMEWORK FOR THE ADMINISTRATION OF UNCLAIMED ESTATES IN WEST MALAYSIA: FULFILLING THE NEED FOR REFORM AGENSILR DN - AWAM Dana Awam Ahli Dr. Nor Azlina Binti Mohd Noor
421 AMALAN REFLEKSI HISBAH DAN PENGURUSAN KEMAHIRAN INSANIAH MAHAWISWA KELAS PERTAMA KE ARAH PENINGKATAN POTENSI KEINSANAN ISLAMI AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Dr. Noor Farihah Binti Mohd Noor
422 PENGABAIAN ORANG TUA TERHADAP HAK-HAK ANAK (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INDONESIA DAN MALAYSIA) AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ahli Noor 'Aza Binti Ahmad
423 PENGABAIAN ORANG TUA TERHADAP HAK-HAK ANAK (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INDONESIA DAN MALAYSIA) AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ahli Anis Shuhaiza Binti Md Salleh
424 PENGABAIAN ORANG TUA TERHADAP HAK-HAK ANAK (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INDONESIA DAN MALAYSIA) AgensiLr(LN) Dana Antarabangsa Ahli Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff
425 KAJIAN PENEROKAAN TERHADAP KEPERLUAN ETIKA PROFESIONAL ICT BERTERASKAN ISLAM DALAM KONTEKS KERJAYA PROFESIONAL ICT DI MALAYSIA ISU-ISU  KRITIKAL, MODEL DAN CARA PELAKSANAAN AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Madya Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan
426 KAJIAN SEMAKAN UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI CO-OPBANK PERSATUAN AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ketua Prof. Madya Dr. Zainal Amin bin Ayub
427 KAJIAN SEMAKAN UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI CO-OPBANK PERSATUAN AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Dr. Mohammad Azam Bin Hussain
428 KAJIAN SEMAKAN UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI CO-OPBANK PERSATUAN AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Madya Dr. Harlida Bt Abdul Wahab
429 KAJIAN SEMAKAN UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI CO-OPBANK PERSATUAN AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
430 KAJIAN SEMAKAN UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI CO-OPBANK PERSATUAN AGENSILR (DN) SWASTA Dana Swasta Ahli Dr. Rohana binti Abdul Rahman
431 SUSTAINABLE URBAN LIVING: WIRELESS HOME NETWORK, HOME AFFORDABILITY AND LEGAL FRAMEWORK TRGS Dana Awam Ahli Prof. Dr. Asmah Laili Bt Yeon
432 ENSURING HALAL CONSUMPTION: CONSUMPTION PATTERN AND SUPPLY CHAIN MODEL, HALAL ACT AND MOBILE BARCODED AUTHENTICATION TRGS Dana Awam Ahli Dr. Aspalella Bt A. Rahman

CONTACT US

School of Law                                          UUM College of Law, Government and International Studies (COLGIS)                  Universiti Utara Malaysia                            06010 Sintok, Kedah                              Malaysia

  • dummy+604-928 8101/ 8103/ 8109/ 8110

  • dummy+604-928 8107

  • dummy sol@uum.edu.my

OFFICE HOURS

Sun - Wed : 8.00am to 5.00pm    Thursday: 8.00am to 3.30pm                Lunch Time: 1.00pm to 2.00pm          Weekend (Friday & Saturday): Closed 

DOWNLOAD FORM

Search