Dean's Message

dekan


Pusat Pengajian Undang-Undang yang ditubuhkan di Universiti Utara Malaysia bertujuan untuk menyediakan peluang pendidikan dalam bidang perundangan bagi pasaran utara Malaysia. Pihak kami sentiasa berusaha untuk menyediakan program serta graduan melahirkan grdauan yang mempunyai kebolehan, kemampuan, berketrampilan disamping mempunyai nilai sahsiah dan kemahiran insaniah sepertimana yang ditetapkan.

Tidak hairanlah jika graduan yang lahir dari program kami dapat menempatkan diri mereka di pasaran pekerjaan.Kerjasama yang terjalin dengan pihak yang terlibat dengan perundangan dan juga industri telah banyak membantu kami dalam memberikan input, pandangan serta nasihat terutamanya berkaitan dengan struktur program yang digubal agar ianya relevan dengan kehendak pasaran.

Kami menjemput anda semua untuk turut serta sebagai sebahagian ahli kami melalui penyertaan di dalam program yang ditawarkan samada pada peringkar sarjana muda dan sarjana.